Unutrašnji kritičar kamen spoticanja našeg uspjeha

Unutrašnji kritičar kamen spoticanja našeg uspjeha

Danka Đukanović

Zamenite svog unutrašnjeg kritičara saosećanjem prema sebi, koje će vas više podržavati i ohrabrivati. Za sticanje ove nove navike potrebni su vreme i istrajnost. Ponavljanjem saosećajnih umesto optužujućih misli koje upućujete sebi dolazite do toga da sve ređe slušate i čujete svog unutrašnjeg kritičara. To je dobar način da razvijete pozitivnije razmišljanje o sebi, drugima i životu generalno. Ako vas interesuje da pročitate više o unutrašnjem kritičaru, to možeteo ovde:

https://www.nezavisne.com/zivot-stil/zdravlje/Unutrasnji-kriticar-kamen-spoticanja-naseg-uspjeha/675048