• MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA, Agencija za bezbijednost saobraćaja
  • NIGD “Dnevne nezavisne novine” doo Banja Luka.
  • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Blogo DSIGN by MArija Despot