I kratka izloženost sajber nasilju ostavlja ozbiljne posljedice

I kratka izloženost sajber nasilju ostavlja ozbiljne posljedice

Jelena Bačić, Tamara Petković

Sajber nasilje je tema koja je sve više prisutna u javnosti. Mogu se vidjeti posljedice ove pojave, koje mogu biti vrlo teške i tragične. Sajber nasilje (internet nasilje) je definisano kao vid namjerne agresije koju kontinuirano čini pojedinac ili grupa koristeći elektronske vidove komunikacije, a s ciljem da se nanese šteta drugoj osobi koja se ne može lako odbraniti. Više o sajber nasilju možete pročitati ovdje:

https://www.nezavisne.com/zivot-stil/zdravlje/I-kratka-izlozenost-sajber-nasilju-ostavlja-ozbiljne-posljedice/697635