Razlika između štampanog teksta i elektronskog štiva: (N)E-čitanje

Razlika između štampanog teksta i elektronskog štiva: (N)E-čitanje

Neven Mijatović

Čitanje kao složen proces uporedo sa tehnološkim napretkom mijenja svoj oblik. Pored ranijeg, klasičnog oblika čitanja, danas se susrećemo i sa e-čitanjem, onim – putem digitalnih medija. Više o e-čitanju možete pročitati ovdje:

https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Razlika-izmedju-stampanog-teksta-i-elektronskog-stiva-NE-citanje/750998