Neuroplastičnost ključna stavka u razvoju vještina i čula

Neuroplastičnost ključna stavka u razvoju vještina i čula

Jelena Bačić Manifestacija pod nazivom "Sedmica mozga" održava se širom svijeta u periodu od 13. marta do 19. marta 2023. godine. Manifestaciju je pokrenula Fondacija DANA, sa sjedištem u Njujorku, s ciljem da se promoviše značaj mozga i neuronauke. "Sedmica mozga" i ove godine obilježava…
Adverzivna iskustva: Štetni uticaji iz djetinjstva

Adverzivna iskustva: Štetni uticaji iz djetinjstva

Jelena Bačić Adverzivna iskustva iz djetinjstva predstavljaju brojne nepovoljne događaje, uključujući i sve vrste zlostavljanja i zanemarivanja, koje djeca mogu da dožive u toku svog odrastanja. Tu, dakle, spadaju: emocionalno, fizičko i seksualno zlostavljanje, emocionalno i fizičko zanemarivanje, porodično nasilje, smrt osobe bliske djetetu, zloupotreba…
Hobiji: Igrom do buduće profesije

Hobiji: Igrom do buduće profesije

Zorica Šobot Hobiji su od velike važnosti za djecu, jer to predstavlja mogućnost da ona spoznaju sama sebe, te da im pomognu kako u fizičkom tako i u psihičkom razvoju.Takođe, stiču osjećaj za organizaciju i odgovornost. Ali u kojoj mjeri hobiji mogu da utiču na…
Razlika između štampanog teksta i elektronskog štiva: (N)E-čitanje

Razlika između štampanog teksta i elektronskog štiva: (N)E-čitanje

Neven Mijatović Čitanje kao složen proces uporedo sa tehnološkim napretkom mijenja svoj oblik. Pored ranijeg, klasičnog oblika čitanja, danas se susrećemo i sa e-čitanjem, onim - putem digitalnih medija. Više o e-čitanju možete pročitati ovdje: https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Razlika-izmedju-stampanog-teksta-i-elektronskog-stiva-NE-citanje/750998