Efikasno korištenje vještačke inteligencije za mentalno zdravlje

Efikasno korištenje vještačke inteligencije za mentalno zdravlje

Tamara Petković Cilj vještačke inteligencije (AI) je izgradnja mašina koje su sposobne da izvršavaju zadatke za koje je potrebna inteligencija, kao što su rezonovanje, učenje, planiranje, rješavanje problema i percepcija. NLP se u kombinaciji sa tehnikama mašinskog učenja može koristiti za snimanje tretmana tokom liječenja…