Neuroplastičnost ključna stavka u razvoju vještina i čula

Neuroplastičnost ključna stavka u razvoju vještina i čula

Jelena Bačić Manifestacija pod nazivom "Sedmica mozga" održava se širom svijeta u periodu od 13. marta do 19. marta 2023. godine. Manifestaciju je pokrenula Fondacija DANA, sa sjedištem u Njujorku, s ciljem da se promoviše značaj mozga i neuronauke. "Sedmica mozga" i ove godine obilježava…
Adverzivna iskustva: Štetni uticaji iz djetinjstva

Adverzivna iskustva: Štetni uticaji iz djetinjstva

Jelena Bačić Adverzivna iskustva iz djetinjstva predstavljaju brojne nepovoljne događaje, uključujući i sve vrste zlostavljanja i zanemarivanja, koje djeca mogu da dožive u toku svog odrastanja. Tu, dakle, spadaju: emocionalno, fizičko i seksualno zlostavljanje, emocionalno i fizičko zanemarivanje, porodično nasilje, smrt osobe bliske djetetu, zloupotreba…