Posljedice sagorijevanja na poslu brojne, važna prevencija

Posljedice sagorijevanja na poslu brojne, važna prevencija

Jelena Bačić Mentalno zdravlje je tema o kojoj se posljednjih godina sve više priča i ono podrazumijeva adekvatno porodično, emocionalno, prijateljsko, akademsko, ali i radno funkcionisanje. Naročito je važno da se vodi računa o mentalnom zdravlju na radnom mjestu, budući da posao kojim se ljudi…
Neuroplastičnost ključna stavka u razvoju vještina i čula

Neuroplastičnost ključna stavka u razvoju vještina i čula

Jelena Bačić Manifestacija pod nazivom "Sedmica mozga" održava se širom svijeta u periodu od 13. marta do 19. marta 2023. godine. Manifestaciju je pokrenula Fondacija DANA, sa sjedištem u Njujorku, s ciljem da se promoviše značaj mozga i neuronauke. "Sedmica mozga" i ove godine obilježava…
Adverzivna iskustva: Štetni uticaji iz djetinjstva

Adverzivna iskustva: Štetni uticaji iz djetinjstva

Jelena Bačić Adverzivna iskustva iz djetinjstva predstavljaju brojne nepovoljne događaje, uključujući i sve vrste zlostavljanja i zanemarivanja, koje djeca mogu da dožive u toku svog odrastanja. Tu, dakle, spadaju: emocionalno, fizičko i seksualno zlostavljanje, emocionalno i fizičko zanemarivanje, porodično nasilje, smrt osobe bliske djetetu, zloupotreba…
Hobiji: Igrom do buduće profesije

Hobiji: Igrom do buduće profesije

Zorica Šobot Hobiji su od velike važnosti za djecu, jer to predstavlja mogućnost da ona spoznaju sama sebe, te da im pomognu kako u fizičkom tako i u psihičkom razvoju.Takođe, stiču osjećaj za organizaciju i odgovornost. Ali u kojoj mjeri hobiji mogu da utiču na…
Razlika između štampanog teksta i elektronskog štiva: (N)E-čitanje

Razlika između štampanog teksta i elektronskog štiva: (N)E-čitanje

Neven Mijatović Čitanje kao složen proces uporedo sa tehnološkim napretkom mijenja svoj oblik. Pored ranijeg, klasičnog oblika čitanja, danas se susrećemo i sa e-čitanjem, onim - putem digitalnih medija. Više o e-čitanju možete pročitati ovdje: https://www.nezavisne.com/kultura/knjizevnost/Razlika-izmedju-stampanog-teksta-i-elektronskog-stiva-NE-citanje/750998
Učenje iz vlastitih grešaka mogućnost za rast i razvoj

Učenje iz vlastitih grešaka mogućnost za rast i razvoj

Violeta Topić Misaone greške jesu sistematsko odstupanje od racionalnosti i logičkog mišljenja. One se javljaju kod svih ljudi. Ovdje se ne radi o patološkim pojavama i bez obzira na prisustvo ovih grešaka ljudi se mogu nositi sa rješavanjem svakodnevnih problema. Halo efekat, averzija prema gubitku,…
Da li je maloljetnička delinkvencija odgovornost svih nas?

Da li je maloljetnička delinkvencija odgovornost svih nas?

Bobana Popović Maloljetnička delinkvencija je, nažalost, sve češći problem u Bosni i Hercegovini. U 2021. godini, tužilaštva u Bosni i Hercegovini riješila su 415 izvještaja (prijava) o počinjenom krivičnom djelu za maloljetne osobe, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 5 prijava, ili…
Fizička aktivnost smanjuje vjerovatnoću propadanja ćelija mozga

Fizička aktivnost smanjuje vjerovatnoću propadanja ćelija mozga

Mihaela Daradan Tokom cijelog života, a posebno u starijem životnom dobu, važno mjesto zauzimaju aktivna fizička i mentalna uključenost pojedinca. Tako se, redovnim i ponaosob prilagođenim sprovođenjem fizičkih aktivnosti preveniraju, odnosno usporavaju različiti degenerativni procesi starenja, kardiovaskularne smetnje, dijabetes i brojne druge akutne i hronične…
Fenomen paradoks izbora: Zašto je veliki broj opcija ponekad loš?

Fenomen paradoks izbora: Zašto je veliki broj opcija ponekad loš?

Dajana Budiša Sloboda prilikom donošenja odluka nam omogućava da ispoljimo svoj identitet i da pravimo izbore koji su u skladu s našim preferencijama i vrijednostima, ali i da imamo kontrolu nad sopstvenim životom. Međutim, ponekad se pred nas stavlja previše mogućnosti i postaje teško napraviti…